روز آشنایی با پژوهشکده فیزیک
پژوهشکده فیزیک، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

11 اسفند ماه 1395 (اول مارچ 2017)
 

برگزارکنندگان
    کمیته برنامه‌ریزی
   -   دکتر علی اکبر ابوالحسنی (دانشگاه صنعتی شریف)
   -   دکتر علی ملاباشی (پژوهشکده فیزیک)
   -   دکتر علی ناجی (پژوهشکده فیزیک) - مسوول کمیته
   کمیته اجرایی
    دکتر پویا بختی (پژوهشکده فیزیک)
   -   دکتر فریبرز پرهیزگار (پژوهشکده فیزیک)
   -   دکتر طیب جمالی (پژوهشکده فیزیک)
   -   دکتر علی ملاباشی (پژوهشکده فیزیک)  - مسوول کمیته
   -   دکتر محمدحسن وحیدی‌نیا (پژوهشکده فیزیک)
   -   دکتر جلال‌الدین یوسفی (پژوهشکده فیزیک)
    هیات علمی ناظر
   -   دکتر علی ناجی (پژوهشکده فیزیک)
  هماهنگ کنندگان دانشگاه‌ها
    دکتر علی اکبر ابوالحسنی (دانشگاه صنعتی شریف)
   -   دکتر صادق موحد (دانشگاه شهید بهشتی)
   -   دکتر لیلی جاویدپور (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
   -   دکتر همایون اشراقی (دانشگاه علم و صنعت)
  -   دکتر رضا سپهری‌نیا (دانشگاه تهران)
   -   دکتر ملیحه قدرت (دانشگاه تربیت مدرس)
   -   دکتر ایوب اسماعیل‌پور (دانشگاه شهید رجایی)
   -   دکتر حسین حمزه‌پور (دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی)
   -   دکتر فریناز روشنی (دانشگاه الزهرا)
 

footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir   Copyright © 2012, All rights reserved.