آزمایشگاه پژوهشی فیزیک کاربردی

 

فرم درخواست خدمات آزمایشگاهی* نام:  
* نام خانوادگی:  
* کد ملی:  
   
* ایمیل  
* نام رشتهٔ‌ تحصیلی:  
* نام استاد:  
* نام موسسهٔ‌ آموزشی:  
* شماره همراه:
 
 
استفاده از گرنت راهبردی:  
* گرنت راهبردی مورد استفاده چند درصد است؟  
کد ملی:
 
شماره تماس:
 
ایمیل:
 
نوع درخواست
 
 
شرح درخواست:  
 
توجه: بعد از تکمیل اطلاعات و ثبت و بررسی درخواست خدمات شما، میزان استفاده از گرنت شبکه راهبردی در صورت استفاده و میزان هزینه ای که باید به حساب واریز شود و همچنین شماره حساب برای شما ایمیل خواهد شد. در صورت افزایش تعداد نمونه ها و ساعت های درخواست با هماهنگی قیمت ها کاهش می یابد.
   
مشخصات نمونه  
* تعداد نمونه  
* نوع نمونه    جامد      مایع      گاز
* نمونه تخریب‌پذیر است؟    بله    خیر
توضیحات:  
نحوهٔ‌ ارسال نمونه:    حضوری       ارسال با پُست
نحوهٔ‌دریافت داده‌ها:    حضوری      ایمیل
تمایل به بازپس‌گیری نمونه‌ها دارید؟     بله       خیر
        

 

 

 


 
footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir   Copyright © 2012, All rights reserved.