IPM - School of Physics
 رویدادها
اخبار
IPM
کارگاه

کارگاه شبکه‌های پیچیده
30 بهمن 1398
آمفي تئاتر ساختمان فرمانيه

بيشتر بخوانيد

IPM
دهمین جایزه علیمحمدی در فیزیک

جایزه علیمحمدی ویژه رساله های برتر دکتری در ایران

بيشتر بخوانيد

IPM
دستاورد علمی دکتر رضا عسگری

دکتر رضا عسگری، استاد پژوهشکده فیزیک، به عنوان پژوهشگر برگزیده کشور در گروه علوم پایه در بیستمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برجسته کشور (۱۳۹۸) انتخاب شده‌اند.

بيشتر بخوانيد

IPM
کنفرانس فیزیک بنیادی

اهمیت مباحث بنیادی در علوم پایه
21 آذر، 1398
آمفي تئاتر ساختمان فرمانيه

بيشتر بخوانيد

IPM
سمینار عمومی فیزیک

جهان اولیه و تورم کیهانی
ح. فیروزجاهی
پژوهشکده نجوم
20 آذر 1398، ساعت 16:00
آمفی تئاتر فرمانیه

بيشتر بخوانيد

IPM
سمینار عمومی فیزیک

برنامه شتاب دهنده هادرونی بزرگ و شتابگرهای آینده برای بوزون هیگز
م. محمدی نجف‌آبادی، پژوهشکده ذرات و شتابگرها
29 آبان ۱۳۹۸
آمفی تئاتر فرمانیه

بيشتر بخوانيد

IPM
دستاورد علمی دکتر رضا عسگری

دکتر رضا عسگری، استاد پژوهشکده فیزیک، به عنوان یکی از ده محقق برتر علمی کشور در سیزدهمین جشنواره برترین محققان و موسسات پژوهشی فناوری نانو برگزیده شده‌اند.

بيشتر بخوانيد

footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir   Copyright © 2012, All rights reserved.