IPM - School of Physics

                 پژوهشکده فیزیک در یک نگاه

 

               بروشور سال 93 (1 و 2)                  بروشور سال 94 (1 و 2)                  بروشور سال 95 (1 و 2 )

 

 رویدادها
اخبار
IPM
پذیرش محقق پسا دکتری

پژوهشکده فیزیک در شاخه‌های مختلف فیزیک به خصوص فیزیک انرژی‌های بالا- پدیده‌شناسی و نظری و کیهان ‌شناخت ‌جهان ‌اولیه، فیزیک ماده چگال و ماده نرم و فیزیک آماری محقق پسادکتری می‌پذیرد.
اینجا اقدام کنید.

بيشتر بخوانيد

IPM
برنامه دروس ترم اول سال 97-96

- درس در دنیامیک کوانتمی رنگ (کیو.سی.دی) و فیزیک هادرونها
مدرس: دکتر کاظم عزیزی
Pdf Link
- درس در نظریه ریسمان
مدرس: دکتر محمدمهدی شیخ جباری
Pdf Link

بيشتر بخوانيد

IPM
دوره درسی توسط پرفسور ژان پیر گازو

پروفسور گازو در مدت اقامت خود در پژوهشکده فیزیک 18 ساعت درس فشرده در موضوع "روشهای تحلیل سیگنال و فیزیک کوانتمی" ارائه خواهد کرد. کلاسها در اتاق طبقه دوم ساختمان فرمانیه خواهد بو و برنامه درسها در اینجا آمده است.

بيشتر بخوانيد

IPM
کارگاه ذرات بنیادی

اولین کارگاه دو روزه با ذرات بنیادی
10-11 آبان، 1396
دانشگاه شهید بهشتی

بيشتر بخوانيد

IPM
کنفرانس کیهانشناسی

مدرسه و کارگاه کیهانشناسی تهران
14-19 مرداد، 1396
آمفي تئاتر ساختمان فرمانيه

بيشتر بخوانيد

IPM
افتخاری علمی برای همکار پاره وقت پژوهشکده دکتر وحید کمالی

یادداشت پژوهشی دکتر کمالی و دو همکار وی به عنوان مقاله شایسته تقدیر در مسابقات سالانه یادداشت‌هایی بر گرانش که موسسه پژوهش گرانش برگزار می‌کند، برگزیده شد.

بيشتر بخوانيد

IPM
برندگان جایزه علی محمدی سال 1396

آقایان بابک زارع رمشتی و محمدرضا محمدی مظفر برندگان جایزه علی محمدی سال 96 شدند. آنها در حال حاضر محققین پسادکتری پژوهشکده فیزیک پژوهشگاه دانش‌های بنیادی هستند. آقای دکتر بابک زارع رمشتی مدرک دکترای خود را از دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان دریافت نموده است و آقای دکتر محمدرضا محمدی مظفر فارغ التحصیل دوره دکتری پژوهشکده فیزیک، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی می باشد.

بيشتر بخوانيد

footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir   Copyright © 2012, All rights reserved.