لطفاً این فرم را به زبان فارسی پر کنید.
پر کردن تمامی بخش های زیر الزامی است.

International participants are welcome to register for this Conference by sending an email to physoffice(at)theory.ipm.ac.ir for further instructions.

 Deadline for paper submission: 30 April 2023 (10 Ordibehesht 1402)
    Registration deadline
:
7 May 2023 (17 Ordibehesht 1402)

 

نام:
نام خانوادگی:
شماره ملی:
ایمیل:
شماره تلفن همراه:
شماره تلفن ثابت:
دانشگاه/مؤسسه (برای دانشجویان، محل تحصیل فعلی و برای اعضای پسادکتری و هیات علمی، محل کار فعلی را وارد نمایید؛ در غیر این‌ موارد، نماد - را وارد نموده و موقعیت تحصیلی و یا تخصصی فعلی خود را در بخش توضیحات مشخص نمایید):
گرایش تحصیلی/حوزه پژوهشی (برای دانشجویان، رشته و گرایش تحصیلی فعلی و برای اعضای پسادکتری و هیات علمی، گرایش دوره دکتری و یا حوزه پژوهشی تخصصی فعلی را وارد نمایید؛ در غیر این‌ موارد، نماد - را وارد نموده و گرایش تخصصی خود را در بخش توضیحات مشخص نمایید):
مقطع تحصیلی و یا موقعیت دانشگاهی:
متقاضی استفاده از کمک هزینه ثبت‌نام هستید؟ ( برای تعداد محدودی از متقاضیان امکان استفاده از کمک هزینه ثبت نام مقدور خواهد شد)
خیر
بله
سایر توضیحات:

3 + 17 =