IPM - School of Physics
 رویدادها
اخبار
IPM
فراخوان جذب پژوهشگر پسادکتری در پژوهشکده فیزیک

پژ‎وهشکده فیزیک پذیرای دریافت تقاضاهای عضویت پسادکتری در حوزه‌های پژوهشی فعال در پژوهشکده از جمله انرژی‌های بالا، کیهانشناسی، ماده چگال، اطلاعات کوانتومی و کوانتوم اپتیک می‌باشد.

بيشتر بخوانيد

IPM
IRCHEP 1402

کنفرانس فیزیک انرژی های بالا
رمزگشایی رمزهای جهان
پژوهشکده فیزیک، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
۲۹ آبان - ا آذر، ۱۴۰۲

بيشتر بخوانيد

IPM
مدرسه فیزیک انرژی‌های بالا

تاریخ برگزاری: ۲۴-۲۶ آبان ۱۴۰۲

بيشتر بخوانيد

IPM
سخنرانی عمومی فیزیک

مدل‌سازی پاسخ مصونیت با پادتن به سارس-کوید-۲ و یادگیری ماشین برای تمیز دادن ابتلا به کوید-۱۹ و آنفولانزا: یک رهیافت کاربردی
سخنران: دکتر سوزان فرهنگ-سردرودی، دانشگاه مونترال و دانشگاه یورک
تاریخ و زمان برگزاری:دوشنبه، ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۶ بعد از ظهر

بيشتر بخوانيد

IPM
مدرسه و کارگاه اطلاعات و گرانش کوانتمی

۲۸ مرداد تا ۱ شهریور ۱۴۰۲

بيشتر بخوانيد

IPM
نانوگرو برای اولین بار پس زمینه ی کاتوره ای از امواج گرانشی را کشف کرده است

همکاری نانوگرو، به همراه دیگر همکاریهای زمان سنجی تپ اخترهای یک هزارم ثانیه ای در اروپا، چین و هند، برای اولین بار ادعا کرده اند که پس زمینه ی کاتوره ای از امواج گرانشی در بازه ی نانو هرتز را مشاهده کرده اند. این کشف دارای پیامدهای عمیقی برای سناریوهای جهان اولیه و متاخر است.

بيشتر بخوانيد

IPM
سخنرانی عمومی فیزیک

داده‌ها و اطلاعات نظری و تجربی جدید درباره ساختار داخلی پروتون
سخنران: دکتر کاظم عزیزی، دانشگاه تهران
تاریخ و زمان برگزاری: ۲۱ تیر ۱۴۰۲، ساعت ۶ بعد از ظهر

بيشتر بخوانيد

footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir   Copyright © 2012, All rights reserved.